Som SealWacs informerade om i Bokslutskommunikén från den 19 februari 2021 har ett VD-byte skett i Bolaget.

Se bilagan