Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

210512 SealWacs AB -PM- Årsredovisning och handlingar inför stämman

Årsredovisning 2020 SealWacs AB publ

Styrelsens redogörelse 13 7 samt revisorns yttrande 210512