Vid årsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 3 juni 2021 beslutades följande.

210603 SealWacs AB -PM- Stämmokommuniké