Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 30 juli 2021 beslutades följande.

Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB