Efter det att dagens extra bolagsstämma i SealWacs godkänt förvärv av aktierna i norska We Care AS fattade styrelsen i SealWacs AB beslut om genomförande av nyemission.

210730 SealWacs -PM- Besult om nyemission för förvärv av aktierna i WeCare AS