Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 juli 2021.

210714 SealWacs AB -PM- Kallelse till extra bolagsstämma

SealWacs AB – Förhandsröstningsformulär 210730