Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021.

210827-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2021