Som tidigare kommunicerats den 27 augusti består Sealwacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), nu av ett moderbolag och två norska dotterbolag, MaxSnus.no AS (”MaxSnus”) och We Care AS (”We Care”). När nu de norska aktieägare som valts in i SealWacs styrelse succesivt erhåller aktier i Bolaget, som betalning för aktierna i We Care respektive Maxxnus registreras detta som insynsköp av aktier. Det är viktigt att påpeka att det endast rör sig om ett rent byte av aktier som en följd av förvärven.

210908 SealWacs AB -PM- Registrering av insynsaktier