I pressmeddelande den 5 juli 2021 informerade SealWacs om att Bolaget upptagit ett brygglån om 14 MSEK för att finansiera förvärvet av We Care AS. Nu kan SealWacs meddela återbetalning av 7,5 MSEK. Återstoden av skulden ska, enligt Tilläggsavtal med långivaren, återbetalas senast den 31 december 2022. Styrelsen i SealWacs har fattat beslut om att rikta en nyemission till långivaren om sammantaget 1,0 MSEK.

211018 SealWacs AB -PM- Återbetalning av lån och riktad emission