Aktieägarna i Sealwacs AB (publ), org.nr 556890–8486 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021.

211124 SealWacs -PM- Kallelse till extra bolagsstämma 211227

211227 Sealwacs – EGM – Förhandsröstningsformulär

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG VID EXTRA STÄMMA 211227