SealWacs meddelar att bolagets styrelse fattat beslut om att föreslå extra bolagsstämma namnbyte till Norse Impact AB. Samtidigt byter MaxSnus.no AS bolagsnamn till Norse Snus AS och We Care AS byter till Norse Vape AS. Styrelsen önskar med dessa namnbyten att bolagsnamnen på ett bättre sätt ska spegla Bolagets nya inriktning  

211115 SealWacs -PM- SealWacs styrelse föreslår byte av bolagsnamn