SealWacs har mottagit besked om att styrelseledamoten Petter Sørlie av personliga skäl begärt eget utträde ur styrelsen med omedelbar verkan.

211122 SealWacs -PM- SealWacs meddelar att Petter Sørlie lämnar styrelsen