Bolagsverket har registrerat namnändringen från Sealwacs AB till Norse Impact AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 14 januari 2022.

220110 SealWacs AB-PM-Bolaget byter namn till Norse Impact AB

Norse Impact Bolagsstruktur