Den riktade nyemission Sealwacs AB (“Bolaget”) nyligen genomfört, som del av betalning för förvärvet av norska Dampmonopolet AS, har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 213 809 675 aktier och aktiekapitalet uppgår till 11 759 532,125 SEK.

220110 SealWacs AB -PM- Ökat antal aktier som en följd av förvärv av norska Damponopolet AS