Den 2 februari meddelade Norse Impact att Bolaget ingått avtal med ägarna till Eurobrands AB och Eurobrands Holding AB om förvärv av samtliga aktier i de svenska bolagen Eurobrands distribution AB och Eurobrands industries AB samt i det norska bolaget Eurobrands distribution AS. Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2021, har styrelsen fattat beslut om genomförande av nyemission riktad till Eurobrands ägare, till teckningskursen 0,65 kronor per aktie.

220222 Norse Impact AB -PM- Riktad nyemission för betalning av aktier i Eurobrands dotterbolag