Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2021.

Norse-Impact-Bokslutskommuniké 2021