Norse Impact meddelar att styrelsen fattat beslut om att ändra datum för samtliga finansiella rapporter och för årsstämman under närmaste tolvmånadersperioden. Anledningen är att Bolaget genomfört ett flertal förvärv under hösten 2021 och i januari 2022 och styrelsen konstaterar att organisationen behöver ha mer tid att sammanställa den ekonomiska och finansiella redovisningen från de olika dotterbolagen. Förhoppningen är att redovisningen ska kunna genomföras på ett mer tidseffektivt sätt redan under 2023. Bokslutskommunikén för 2021 senareläggs till den 28 februari 2022.

220208 Norse Impact AB -PM- Ändrade datum för finansiella rapporter