Den 1 december 2021 meddelade Norse Impact AB (tidigare SealWacs AB) att en överenskommelse hade träffats om förvärv av den norska vape-aktören DMG1001 Larvik AS. Nu kan Bolaget meddela att styrelsen med stöd av bemyndigande från ordinarie Bolagsstämma fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission för betalning av del av förvärvet.

220211 Norse Impact AB -PM- Riktad nyemission för betalning av förvärv av DMG1001 Larvik AS