Aktieägarna i Norse Impact AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”Norse Impact”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022.

220530 Norse Impact AB -PM- Kallelse till Årsstämman 28 juni 2022