Styrelsen och verkställande direktören för Norse Impact AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2022.

Se hela rapporten