Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

220628 Norse Impact AB -PM- AGM 2022- Stämmokommuniké