Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.norseimpact.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

220607 Norse Impact AB -PM- Årsredovisning 2021 och handlingar inför stämman tillgängliga

Årsredovisning 2021 Norse Impact AB publ