SealWacs är ett företag som utvecklar, validerar och förbereder marknadsintroduktion av sensorer för automatisk svetskontroll i realtid, vid tillverkning av plastpåsar.

Företagets lösning innebär goda möjligheter för kunderna att minska kostnaderna för kassation av undermåliga produkter.