SealWacs affärsidé
är att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och

kontrollsystem, för att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning,

vilket möjliggör en avsevärt ökad vinstmarginal för tillverkarna

 

SealWacs vision
är att den internationella marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar ska efterfråga Sealwac Sensor i en

sådan utsträckning att produkten erbjudes på samtliga nya svetsanläggningar och eftermonteras på befintliga

produktionslinjer