SealWacs affärsmodell är att förse leverantörer av svetsanläggningar till plastpåsindustrin, med sensorer för automatisk övervakning av svetskvalitén direkt i produktionslinjen.

Bolaget kommer att erbjuda

SealWacs Sensor = Detektorer för montering i varje ytterkant omedelbart efter svetsstationen

Interface för hopkoppling med produktionsövervakningssystem

Stark produktgaranti

Felaktiga detektorer byts ut

Enkelt och billigt reklamationssystem

Ingen service och inga reparation kommer att förekomma