SealWacs viktigaste aktiviteter under de närmaste 2 åren kommer att bestå av                              

CE-märkning av produkten

Direktbearbetning av tillverkarna av svetsstationer

Lansering av den första tillverkningsserien till ett fåtal användare i syfte att få in feedback och önskemål om lämpliga användargränssnitt

Rekrytera säljare med god erfarenhet och goda kontakter i den internationella marknaden

Marknadskommunikation mot marknaden för tillverkning av plastpåsar i syfte att öka efterfrågan