SealWacs har finansierat verksamheten med 7 MSEK. Cirka 5 MSEK har hittills använts till utveckling och utprovning av SealWacs Sensor

En funktionsprototyp har tagits fram och utprovats under realistiska produktionsförhållanden ute i industrin.

Underleverantörer och tillverkare har anlitats

Inom kort kommer bolaget att lämna in patentansökan för att skydda väsentliga tekniska lösningar

Processen med att CE-märka produkten är långt gången

Marknadsintroduktion kommer att starta inom kort

Lanseringen kommer att genomföras stegvis, till en början mot ett fåtal tillverkare, som kan ge viktig feedback på produkten och framställa önskemål om lämpliga användargränssnitt