Den marknad SealWacs kommer att agera på består främst av två olika aktörer, tillverkare av svetsstationer och deras kunder – tillverkare av plastpåsar på rulle.

De senare utgörs av flera tusentals aktörer. Även om det är plastpåsproducenternas problem SealWacs avser att lösa, är det avsevärt mer kostnadseffektivt att marknadsföra mot det betydligt mindre antalet tillverkare av svetsstationer.

En sådan strategi kräver utomordentligt god kännedom om påstillverkarnas situation och behov. Sealwacs har god kännedom om vilka uttalade behov som förekommer i detta led. Det finns god marknadskännedom inom Bolaget.

Omfattande intervjuundersökningar har genomförts i syfte att säkerställa aktörernas synsätt.

 

Marknaden utgörs av

Ett fåtal leverantörer av avancerade svetsstationer

Tusentals tillverkare av plastpåsar, varav några tiotal i Skandinavien

Tusentals befintliga produktionslinjer, med svetsanläggningar

Tusentals nya svetsanläggningar säljs årligen