En procent kassation ger 10 procents ökade kostnader därför att

0-produktion kostar

Spårning av felaktiga produkter tar tid och kostar

Återvinning av plastmaterial kostar

Extra logistik kostar

Utplockning ur kartonger och skrotning av dessa kostar

Reklamationer hos kund synnerligen kostsamt