SealWacs har genomfört intervjuer med såväl maskintillverkare som producenter av plastpåsar. Specialister från FAS, Roll-O-Matic, Rull Pack, Trioplast och Draken har utfrågats. De ger en samstämmig bild av behovet. Trots stora konsekvenser för lönsamheten har ingen löst problemet på liknande sätt som SealWacs.

Ansträngningar med att förbättra svetsprocessen har inte löst kassationsproblemet, eftersom det ofta orsakas av okontrollerbara faktorer som materialförändringar, tjockleksförändringar i filmen, förändringar i omgivningstemperaturen mm.

Marknadsundersökningarna har gett en entydig bild