Bolagets grundades för att förvärva och vidareutveckla en uppfinning som i experimentmiljö visat sig kunna lösa problemet att övervaka kvaliteten på svetsfogar vid tillverkning av plastpåsar.

Metoden erbjuder en kostnadseffektiv lösning som väsentligt kan minska produktionskostnader och därmed öka lönsamheten.

Bolaget förfogar över unik specialistkompetens inom teknikområdet såväl som gedigen marknadskompetens från den tillverkande industrin

Sealwacs kommer att vända sig till tillverkare av svetsstationer och inte till den mängd aktörer som producerar påsar.

En sådan strategi möjliggör betydligt lägre marknadsföringskostnader

Uppfinningen, en elektroniskt avancerad men mekaniskt relativt enkel konstruktion monteras på nya svetsstationer innan dessa levereras till kund.

I nästa steg kommer tillverkarna av plastpåsar att efterfråga montering av sensorer även på befintliga produktionslinjer

 

sealwacs-sensor-bild-7sealwacs-sensor-bild-6