Bolaget

Efter ett omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS och därefter förvärv av norska We Care AS är Sealwacs nu en koncern huvudsakligen verksam inom det snabbt växande ”Icke-röksegmentet. Med de båda dotterbolagen MaxSnus och We Care  är Bolaget därmed Norges ledande och ett av Nordens ledande företag inom rökfri sektor med klara ambitioner att växa även utanför Norden.

Dotterbolagen We Care och MaxSnus, som med sina 12 fysiska butiker, 4 nätbutiker och 1 grossistavdelning (konsoliderad) ökade omsättningen under första halvåret 2021 till 61,4 NOKM, med en vinst på 3,6 NOKM. Eget kapital och bolagets likvida tillgångar har också fått ett rejält uppsving under första halvåret, med 21,4 NOKM i eget kapital respektive 13,2 NOKM i likvida tillgångar per 30 juni 2021.

Med fokus på organisk tillväxt i kombination med strategiska solida förvärv har bolaget offensiva tillväxtambitioner både inom och utanför Norden. Viktiga punkter här är starka synergier, förvärv av marknadsandelar, sund finansiell verksamhet och förväntan på årlig aktieägarutdelning.

SealWacs håller redan på att optimera verksamheten och utnyttja synergierna mellan dotterbolagen. Detta kommer att avsevärt minska de allmänna omkostnaderna i dotterbolagen genom att bland annat konsolidera distributionscenter, korssälja respektive produkter via alla detaljhandelskanaler, flytta interna konton, med mera.

Bolaget har idag nio exklusiva rättighetsavtal med väl etablerade produkter inom rökfri marknad i Norge, samt ett mindre antal som gäller för hela Norden. Detta kommer att avsevärt stärka bolagets position i Norge när förväntad reglering införs. Norges hälsodirektorat föreslår att förordningen ska vara genomförd i slutet av fjärde kvartalet 2021. Detta kommer att öppna den norska marknaden och stärka bolagets distribution och försäljning inom B2B.

Icke-röksegmentet växer i en extrem takt på 47 miljarder dollar 2025, enligt Research & Markets. Enbart Storbritannien har för närvarande en marknad på 1.8 MRD$ under 2021.  Planerna är att introducera Bolagets produkter på den brittiska marknaden, under fjärde kvartalet 2021, genom att öppna en första fysisk butik i Milton Keynes. Samtidigt etableras en webbutik och en B2B-avdelning för företagets egenproducerade högkvalitativa produkter. Bolagets närvaro i Storbritannien och förvärv av marknadsandelar kommer att vidareutvecklas under första och andra kvartalet 2022.

Bolaget har beslutat att byta namn till något som bättre beskriver bolagets vision, värderingar och marknad. Ny information om detta kommer att skickas ut när ett slutgiltigt beslut fattas.

SealWacs AB kommer i framtiden att ha stort fokus på hälsa, hållbarhet, produktkvalitet och tillväxt!

 

Om Moderbolagets verksamhet

SealWacs grundades ursprungligen för att förvärva och vidareutveckla en uppfinning som i experimentmiljö visat sig kunna lösa problemet att övervaka kvaliteten på svetsfogar vid tillverkning av plastpåsar på rulle. Metoden erbjuder en kostnadseffektiv lösning som väsentligt kan minska produktionskostnader och därmed öka lönsamheten.

Bolaget förfogar över unik specialistkompetens inom teknikområdet såväl som gedigen marknadskompetens från den tillverkande industrin. Sealwacs kommer att vända sig till tillverkare av svetsstationer och inte till den mängd aktörer som producerar påsar. En sådan strategi möjliggör betydligt lägre marknadsföringskostnader

Uppfinningen, en elektroniskt avancerad men mekaniskt relativt enkel konstruktion monteras på nya svetsstationer innan dessa levereras till kund. I nästa steg kommer tillverkarna av plastpåsar att efterfråga montering av sensorer även på befintliga produktionslinjer.

Efter en period av avsevärda förseningar främst som en följd av Covid-19 pandemin, som förhindrat fortsatt utprovning av sensorn ute hos tillverkarna har sensorsystemet nu installerats för test hos en större svensk tillverkare av plastpåsar på rulle.

 

 

sealwacs-sensor-bild-7sealwacs-sensor-bild-6