Sealwacs marknadsstrategi
Fokuserar på en liten och väldefinierad marknad bestående av de aktörer som säljer svetsstationer till företag som producerar plastpåsar.

Strategin underlättas av att Sealwacs har god kännedom om vad tillverkarna av plastpåsar, efterfrågar för lösning. Genom detta kommer Bolaget att dra fördel av det faktum att antalet marknadsaktörer som erbjuder svetsanläggningar är litet.

Därmed kan marknadsarbetet bedrivas i en liten kvalificerad organisation – bestående av erfarna säljare från branschen.

Bolaget ska vidare fokusera på utveckling och marknadsföring och lägga ut tillverkningen på underleverantörer.

Utprovning och validering av metoden har genomförts i samarbete med en antal välrenommerade tillverkare av plastpåsar.

Marknadsintroduktion kommer att genomföras stegvis med start i slutet av 2016.