Styrelse

Claes Holmberg
Claes Holmbergf. 1954, Styrelseordförande
Civilingenjör i teknisk fysik och doktor i teoretisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola, 1986. Claes har i mer än 30 år arbetat som entreprenör och drivit innovationsföretag som tagit sig från tidig fas till en internationell marknad. Sedan 2011 är Claes VD i Emotra AB, noterat på AktieTorget. Claes har tidigare bland annat varit VD i Biolight AB (2003-2011) och VD i MediTeam AB/Biolin AB (1996-2003), samt Forsknings- och utvecklingschef och vice VD i Nobel Biocare AB (1986-1995).
Lennart Carlsson
Lennart Carlssonf. 1955, Styrelseledamot
Civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Lennart har lång erfarenhet av teknisk utveckling och är idag verksam i det egna företaget Carlsson TL Medical AB. Lennart har tidigare bland annat varit utvecklingschef och VD i Osspol AB (2004-2013), utvecklingschef i Mediteam AB/Biolin AB (1997-2003) och utvecklingschef i Nobel Biocare AB (1987-1997).
Erling Svensson
Erling Svenssonf. 1945, Styrelseledamot
Erling grundade och drev Kambo Skans AB där den verksamhet som SealWacs baseras på startade i början av 2000-talet. Erling har tidigare varit marknadschef i FAS Converting Machinery AB (1988-1990) som tillverkar svetsstationer för plastpåsar. Erling har även drivit det egna företaget Fleron Automation AB (1990-2000).
Roy Jonebrant
Roy Jonebrantf. 1956, Styrelseledamot
Roy är idag vice VD/CFO i Pilum AB (publ.) och har mångårig erfarenhet som CFO i ett antal svenska utvecklingsföretag såsom MediTeam AB, Biolin AB och Biolight AB samt som ekonomikonsult i egen verksamhet.
Johan Lindahl
Johan Lindahlf. 1955, Styrelseledamot
Civilingenjörsexamen från Industriell Ekonomi i Linköping, 1981. Johan har en mångårig erfarenhet av att driva eget bolag, Trifolium System AB, verksamt inom den digitala mediebranschen. I en bransch som karakteriseras av snabb och omvälvande förändring har Trifolium, under Johans ledning nått stora framgångar som resulterat i en stadigt växande omsättning samtidigt som bolaget omvandlades från hårdvaruföretag till ett tjänsteföretag. År 2013 sålde han företaget, till Dicom i Stockholm och fortsatte att driva verksamheten inom Dicom Göteborg under ytterligare två år. Idag driver han ett eget konsultbolag inom IT och digital marknadsföring. Johan Lindahl är också ordförande i Företagarna Alingsås och har förtroendeuppdrag i Alingsås Lasarett och i Botaniska Vänner.

Ledning

Erik Isberg
Erik Isbergf. 1957, VD samt Teknik & Utveckling
Civilingenjör inom elektronik från Chalmers Tekniska Högskola. Erik har under 30 års tid bedrivit konsultverksamhet och utfört avancerade utvecklings-uppdrag år en rad svenska företag. Ett urval av uppdragsgivare är Nobel Biocare, Micropos Medical, Biolin, Karolinska Universitetssjukhuset, Tandläkarhögskolan i Huddinge, Teleca Systems, SIGMA Systems, St. Görans Sjukhus, Fingerprint Cards och SAAB Dynamics.
Erling Svensson
Erling Svenssonf. 1945, Styrelseledamot
Erling grundade och drev Kambo Skans AB där den verksamhet som SealWacs baseras på startade i början av 2000-talet. Erling har tidigare varit marknadschef i FAS Converting Machinery AB (1988-1990) som tillverkar svetsstationer för plastpåsar. Erling har även drivit det egna företaget Fleron Automation AB (1990-2000).
Lennart Carlsson
Lennart Carlssonf. 1955, Styrelseledamot
Civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Lennart har lång erfarenhet av teknisk utveckling och är idag verksam i det egna företaget Carlsson TL Medical AB. Lennart har tidigare bland annat varit utvecklingschef och VD i Osspol AB (2004-2013), utvecklingschef i Mediteam AB/Biolin AB (1997-2003) och utvecklingschef i Nobel Biocare AB (1987-1997).

Revisorer

Thomas Nilssonhuvudansvarig revisor, auktoriserad revisor verksam hos EY
Marcus Hellstenrevisorssuppleant, auktoriserad revisor verksam hos EY

Ernst & Young AB
Odinsgatan 13, 411 03  GÖTEBORG
Tel 031-63 77 69