Nyheter

(Svenska) SealWacs Stämmokommuniké
(Svenska) Vid årsstämman i SealWacs AB den 3 maj 2016 fattades följande beslut: 
(Svenska) SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2016
(Svenska) Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016. Sammanfattning perioden januari – mars 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -682 kSEK (-499) · Resultat per aktie före utspädning -0,22 SEK (-0,22) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,22) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 999 kSEK (2 508) · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Svåraste tekniska utmaningarna lösta · Sensorn ger högupplöst signal, stabil och i höga hastigheter · Samarbete med ytterligare en plastpåstillverkare · Prototyp för test i industriell miljö under framtagning
(Svenska) SealWacs handlingar inför årsstämma
(Svenska) Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).
(Svenska) SealWacs kallar till årsstämma
(Svenska) Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016, kl. 16.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.