Nyheter

(Svenska) SealWacs meddelar lyckade tester i industriell miljö
(Svenska) SealWacs har tidigare meddelat att företaget tagit fram en fristående funktionsprototyp av den sensor som är under utveckling, som lever upp till kravspecifikationen avseende hastighet, stabilitet och signal-brusförhållanden och som fångar signalen från tillverkningen av plastpåsar. Nu meddelar bolaget att lyckade tester har genomförts hos en svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Resultaten av testerna bekräftar att sensorn fångar signalerna från svetsen med tillräcklig noggrannhet, även i industriell miljö.
(Svenska) SealWacs Stämmokommuniké
(Svenska) Vid årsstämman i SealWacs AB den 3 maj 2016 fattades följande beslut: 
(Svenska) SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2016
(Svenska) Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016. Sammanfattning perioden januari – mars 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -682 kSEK (-499) · Resultat per aktie före utspädning -0,22 SEK (-0,22) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,22) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 999 kSEK (2 508) · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Svåraste tekniska utmaningarna lösta · Sensorn ger högupplöst signal, stabil och i höga hastigheter · Samarbete med ytterligare en plastpåstillverkare · Prototyp för test i industriell miljö under framtagning
(Svenska) SealWacs handlingar inför årsstämma
(Svenska) Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).