Vårt nyhetsarkiv, pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar och information om viktiga investerarmöten samt om eventuella aktiviteter för kapitalförstärkning återfinns i det här avsnittet.

SealWacs aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (26/11 2014) under kortnamnet (SEAL) och handlas via banker och fondkommissionärer.