SealWacs AB har godkänts av AktieTorgets styrelse för upptagande till handel på AktieTorget. Handeln i aktien startar den 24 november 2014.

På länken nedan kan man läsa mer om SealWacs aktie

Om aktien