Norse Impact ABs aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (26/11 2014) under kortnamnet (NORSE) och handlas via banker och fondkommissionärer.

På länken nedan kan man läsa mer om Norse Impacts aktie

Om aktien