Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2021                                                     den 18 februari 2022

Delårsrapport jan- mars 2022                                              den 5 maj 2022

Delårsrapport jan- juni 2022                                                den 19 augusti 2022

Delårsrapport jan- sept 2022                                               den 26 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022                                                    den 22 februari 2023

Årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2022. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se senast tre veckor innan stämman och kommer även kunna rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

 

211103-sealwacs-delarsrapport-jan-sept-2021

210827-sealwacs-delarsrapport-jan-juni-2021

210507-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2021

210219-sealwacs-bokslutskommunike-for-2020

201106-sealwacs-delarsrapport-jan-sept-2020

200821-sealwacs-delarsrapport-jan-juni-2020

200514-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2020

200225-sealwacs-bokslutskommunike-for-2019

191128-sealwacs-delarsrapport-jan-sept-2019

190830-sealwacs-delarsrapport-jan-juni

190524-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2019

180226-sealwacs-bokslutskommunike-2018

181031-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

180824-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

180504-sealwacs-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2018

180228-sealwacs-bokslutskommunike-2017

171103-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

170818-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

170419-sealwacs-delarsrapport-jan-mars

170228-sealwacs-bokslutskommunike-2016

161102-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

160830-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2016

160503-SealWacs-Delårsrapport jan – mars 2016

160218-SealWacs-Bokslutskommuniké 2015

151029-SealWacs-Delårsrapport jan – september 2015

150827-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2015

SealWacs Delårsrapport jan – mars 2015

SealWacs Bokslutskommuniké 2014 150219

SealWacs Delårsrapport Jan-Sept 2014 141125

Delårsrapport Jan – Juli 2014