Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – juni 2018                              den 24 augusti 2018

Delårsrapport januari – september 2018                   den 31 oktober 2018

Bokslutskommuniké 2018                                           den 26 februari 2019

Årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2018 kl. 10:00 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se senast tre veckor innan stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

 

180504-sealwacs-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2018

180228-sealwacs-bokslutskommunike-2017

171103-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

170818-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

170419-sealwacs-delarsrapport-jan-mars

170228-sealwacs-bokslutskommunike-2016

161102-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

160830-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2016

160503-SealWacs-Delårsrapport jan – mars 2016

160218-SealWacs-Bokslutskommuniké 2015

151029-SealWacs-Delårsrapport jan – september 2015

150827-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2015

SealWacs Delårsrapport jan – mars 2015

SealWacs Bokslutskommuniké 2014 150219

SealWacs Delårsrapport Jan-Sept 2014 141125

Delårsrapport Jan – Juli 2014