Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan- sept 2021                                               den 3 november 2021

Årsstämma hölls genom förhandsröstning den 3 juni 2021. Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se sedan tre veckor innan stämman och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

 

210827-sealwacs-delarsrapport-jan-juni-2021

210507-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2021

210219-sealwacs-bokslutskommunike-for-2020

201106-sealwacs-delarsrapport-jan-sept-2020

200821-sealwacs-delarsrapport-jan-juni-2020

200514-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2020

200225-sealwacs-bokslutskommunike-for-2019

191128-sealwacs-delarsrapport-jan-sept-2019

190830-sealwacs-delarsrapport-jan-juni

190524-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2019

180226-sealwacs-bokslutskommunike-2018

181031-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

180824-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

180504-sealwacs-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2018

180228-sealwacs-bokslutskommunike-2017

171103-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

170818-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

170419-sealwacs-delarsrapport-jan-mars

170228-sealwacs-bokslutskommunike-2016

161102-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

160830-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2016

160503-SealWacs-Delårsrapport jan – mars 2016

160218-SealWacs-Bokslutskommuniké 2015

151029-SealWacs-Delårsrapport jan – september 2015

150827-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2015

SealWacs Delårsrapport jan – mars 2015

SealWacs Bokslutskommuniké 2014 150219

SealWacs Delårsrapport Jan-Sept 2014 141125

Delårsrapport Jan – Juli 2014