Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2020                                               den 19 februari 2021

Årsstämma hölls den 17 juni 2020 kl. 11:00 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se sedan den 23 april 2020 och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

 

201106-sealwacs-delarsrapport-jan-sept-2020

200821-sealwacs-delarsrapport-jan-juni-2020

200514-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2020

200225-sealwacs-bokslutskommunike-for-2019

191128-sealwacs-delarsrapport-jan-sept-2019

190830-sealwacs-delarsrapport-jan-juni

190524-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2019

180226-sealwacs-bokslutskommunike-2018

181031-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

180824-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

180504-sealwacs-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2018

180228-sealwacs-bokslutskommunike-2017

171103-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

170818-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

170419-sealwacs-delarsrapport-jan-mars

170228-sealwacs-bokslutskommunike-2016

161102-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

160830-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2016

160503-SealWacs-Delårsrapport jan – mars 2016

160218-SealWacs-Bokslutskommuniké 2015

151029-SealWacs-Delårsrapport jan – september 2015

150827-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2015

SealWacs Delårsrapport jan – mars 2015

SealWacs Bokslutskommuniké 2014 150219

SealWacs Delårsrapport Jan-Sept 2014 141125

Delårsrapport Jan – Juli 2014