Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan-sept 2019                                       den 8 november 2019

Bokslutskommuniké 2019                                           den 25 februari 2020

Årsstämma, den 24 maj 2019 kl. 11:00 i Göteborg. Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se sedan tre veckor före stämman och har kunnat rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

 

190830-sealwacs-delarsrapport-jan-juni

190524-sealwacs-delarsrapport-jan-mars-2019

180226-sealwacs-bokslutskommunike-2018

181031-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

180824-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

180504-sealwacs-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2018

180228-sealwacs-bokslutskommunike-2017

171103-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

170818-sealwacs-delarsrapport-jan-jun

170419-sealwacs-delarsrapport-jan-mars

170228-sealwacs-bokslutskommunike-2016

161102-sealwacs-delarsrapport-jan-sept

160830-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2016

160503-SealWacs-Delårsrapport jan – mars 2016

160218-SealWacs-Bokslutskommuniké 2015

151029-SealWacs-Delårsrapport jan – september 2015

150827-SealWacs-Delårsrapport jan – juni 2015

SealWacs Delårsrapport jan – mars 2015

SealWacs Bokslutskommuniké 2014 150219

SealWacs Delårsrapport Jan-Sept 2014 141125

Delårsrapport Jan – Juli 2014