fullmakt-sealwacs-arsstamma-2020

arsredovisning-2019-sealwacs-ab-publ

sealwacs-emissionsmemorandum-2020

sealwacs-teaser-2020

anmalningssedel-for-teckning-utan-foretrade_sealwacs_ifyllbar

arsredovisning-2018-sealwacs

fullstandiga-beslutsforslag-infor-ordinarie-bolagsstamma-i-sealwacs-ab-190524

fullmakt-sealwacs-arsstamma-2019

arsredovisning-2017-sealwacs-ab-publ

fullmakt-sealwacs-arsstamma-2018

sealwacs-emissionsmemorandum-2017

sealwacs_teaser_2017

sealwacs_utan-ft_2017

sealwacs_utan-ft_sp_2017

fullmaktsformular

arsredovisning-2016-sealwacs-ab-publ

Årsredovisning 2015 SealWacs AB (publ)

FULLMAKT SEALWACS 2016

Anmälningssedel_1sida

Teaser_SealWacsA4_4sidor

IM_SealWacs

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Årsredovisning 2014 SealWacs AB (publ)

Bolagsordning 556890-8486

Bolagsverket Registreringsbevis

Sealwacs Roadshow

Memorandum Sealwacs

Folder Sealwacs

Anmälningssedel

140815 Bolagsordning 556890-8486

Bolagsstämmoprotokoll 140815

Delårsrapport Jan – Juli och revisorns granskningsrapport

Sealwacs publikt bolag

Bolagsstämmoprotokoll 2014-07-15

Förslag till beslut om ökning av aktiekapital 140523

Protokoll årsstämma

Årsredovisning 2013

130524 Protokoll årsstämma

Årsredovisning 2012