2021

styrelsens-beslutsforslag-vid-extra-stamma-211227

211227-sealwacs_-_egm_-_forhandsrostningsformular

211227-sealwacs_-_egm_-_fullmaktformular

210730-sealwacs-ab-protokoll-extra-bolagsstamma-210730-1

210730-fullmaktsformular-1

210702-yttrande-enl-abl-138

210702-styrelsens-redogorelse-13-7-210702

210603-sealwacs-ab-forhandsrostningsformular-210603

210603-bolagsordning

210512-styrelsens-redogorelse-13-7-samt-revisorns-yttrande-210512

protokoll-extra-bolagsstamma-210319

210319-bolagsordning-556890-8486

 

2020

200620-fullmakt-sealwacs-arsstamma-2020

 

2019

190524-protokoll-fran-arsstamma-i-sealwacs-20190524

190524-bolagsordning

190524-fullmakt-sealwacs-arsstamma-2019

190524-fullstandiga-beslutsforslag-infor-ordinarie-bolagsstamma-i-sealwacs-ab-190524

 

2018

180504-fullmakt-sealwacs-arsstamma-2018

 

2017

171019-fullmaktsformular

 

2016

160503-fullmakt-sealwacs-2016

 

2015

150423-bolagsstammoprotokoll

151005-protokoll-fran-extra-stamma-i-sealwacs-151005

150911-styrelsens-forslag-till-beslut-om-bemyndigande

 

2014

140815-bolagsstammoprotokoll-140815

140715-bolagsstammoprotokoll-2014-07-15

140714-forslag-till-beslut-om-okning-av-aktiekapital

140523-protokoll-arsstamma

2013

130524-protokoll-arsstamma

 

2012