Ledning

Sören Sandström
Sören Sandströmf. 1955, VD
Utbildning från Tekniska högskolan i Linköping inom industriell ekonomi, med inriktning mot internationell marknadsföring. Sören har lång operativ erfarenhet av internationell försäljning och bedriver idag konsultverksamhet inom marknadsföring och export i egen regi. Sören har tidigare arbetat med inköp, affärsutveckling och försäljning i Tradex AB (1999-2009) och var bl.a. stationerad i Kina och USA. Sören har även arbetat med försäljning, marknadsföring och export i olika chefspositioner inom ABB-koncernen (1981-1988 och 1992-1999).
Erling Svensson
Erling Svenssonf. 1945, Styrelseledamot
Erling grundade och drev Kambo Skans AB där den verksamhet som SealWacs baseras på startade i början av 2000-talet. Erling har tidigare varit marknadschef i FAS Converting Machinery AB (1988-1990) som tillverkar svetsstationer för plastpåsar. Erling har även drivit det egna företaget Fleron Automation AB (1990-2000).
Lennart Carlsson
Lennart Carlssonf. 1955, Styrelseledamot
Civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Lennart har lång erfarenhet av teknisk utveckling och är idag verksam i det egna företaget Carlsson TL Medical AB. Lennart har tidigare bland annat varit utvecklingschef och VD i Osspol AB (2004-2013), utvecklingschef i Mediteam AB/Biolin AB (1997-2003) och utvecklingschef i Nobel Biocare AB (1987-1997).
Erik Isberg
Erik Isbergf. 1957, Teknik och Utveckling
Civilingenjör inom elektronik från Chalmers Tekniska Högskola. Erik har under 30 års tid bedrivit konsultverksamhet och utfört avancerade utvecklings-uppdrag år en rad svenska företag. Ett urval av uppdragsgivare är Nobel Biocare, Micropos Medical, Biolin, Karolinska Universitetssjukhuset, Tandläkarhögskolan i Huddinge, Teleca Systems, SIGMA Systems, St. Görans Sjukhus, Fingerprint Cards och SAAB Dynamics.

Styrelse

Claes Holmberg
Claes Holmbergf. 1954, Styrelseordförande
Civilingenjör i teknisk fysik och doktor i teoretisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola, 1986. Claes har i mer än 30 år arbetat som entreprenör och drivit innovationsföretag som tagit sig från tidig fas till en internationell marknad. Sedan 2011 är Claes VD i Emotra AB, noterat på AktieTorget. Claes har tidigare bland annat varit VD i Biolight AB (2003-2011) och VD i MediTeam AB/Biolin AB (1996-2003), samt Forsknings- och utvecklingschef och vice VD i Nobel Biocare AB (1986-1995).
Lennart Carlsson
Lennart Carlssonf. 1955, Styrelseledamot
Civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Lennart har lång erfarenhet av teknisk utveckling och är idag verksam i det egna företaget Carlsson TL Medical AB. Lennart har tidigare bland annat varit utvecklingschef och VD i Osspol AB (2004-2013), utvecklingschef i Mediteam AB/Biolin AB (1997-2003) och utvecklingschef i Nobel Biocare AB (1987-1997).
Erling Svensson
Erling Svenssonf. 1945, Styrelseledamot
Erling grundade och drev Kambo Skans AB där den verksamhet som SealWacs baseras på startade i början av 2000-talet. Erling har tidigare varit marknadschef i FAS Converting Machinery AB (1988-1990) som tillverkar svetsstationer för plastpåsar. Erling har även drivit det egna företaget Fleron Automation AB (1990-2000).
Roy Jonebrant
Roy Jonebrantf. 1956, Styrelseledamot
Roy är idag vice VD/CFO i Pilum AB (publ.) och har mångårig erfarenhet som CFO i ett antal svenska utvecklingsföretag såsom MediTeam AB, Biolin AB och Biolight AB samt som ekonomikonsult i egen verksamhet.
Johan Lindahl
Johan Lindahlf. 1955, Styrelseledamot
Civilingenjörsexamen från Industriell Ekonomi i Linköping, 1981. Johan har en mångårig erfarenhet av att driva eget bolag, Trifolium System AB, verksamt inom den digitala mediebranschen. I en bransch som karakteriseras av snabb och omvälvande förändring har Trifolium, under Johans ledning nått stora framgångar som resulterat i en stadigt växande omsättning samtidigt som bolaget omvandlades från hårdvaruföretag till ett tjänsteföretag. År 2013 sålde han företaget, till Dicom i Stockholm och fortsatte att driva verksamheten inom Dicom Göteborg under ytterligare två år. Idag driver han ett eget konsultbolag inom IT och digital marknadsföring. Johan Lindahl är också ordförande i Företagarna Alingsås och har förtroendeuppdrag i Alingsås Lasarett och i Botaniska Vänner.

Revisorer

Thomas Nilssonhuvudansvarig revisor, auktoriserad revisor verksam hos EY
Marcus Hellstenrevisorssuppleant, auktoriserad revisor verksam hos EY

Ernst & Young AB
Odinsgatan 13, 411 03  GÖTEBORG
Tel 031-63 77 69