0-produktion innebär att dyr maskintid förbrukas

Spårning och identifiering av undermåliga produkter kostar tid och pengar

Hantering av kasserade produkter såsom lagerhållning, granulering och extrudering, är dyrbara processer

Om felaktiga produkter når slutkunden riskeras höga reklamationskostnader och förlorad ”goodwill”

 

 

 

Skräp 960 x 350