Plastpåstillverkning, högt automatiserad produktionslinje, investering 5- 15 MSEK

Botten svetsas, plastfilmen perforeras, rullas upp och kapas efter ”rätt antal”

Plastfilmen köps på rulle eller extruderas från råmaterial (granulat) direkt i produktionslinjen.

Hög produktionshastighet och hög utnyttjandegrad nödvändigt

Fåtal aktörer i världen tillverkar svetsstationer, så kallade ”Konverteringsmaskiner”

Svårt kontrollera temperatur, plastfilmens kvalitet och tjocklek

Kassation på grund av dåliga svetsfogar

Kassationsfrekvens, någon enstaka procent. Kassationskostnad, cirka 10 procent av produktionskostnaden

Slukar väsentlig del av vinsten för tillverkaren

Produktionsstopp, bristfälliga produkter spåras, sorteras ut, transporteras bort, lagras, smälts ner, omvandlas till granulat för ny extrudering.

Svetsen justeras, produktionen startas upp, körs tills kvalitetsbrist åter identifieras…!

 svetsstation