Kontinuerlig övervakning av svetsningen

Övervakningssignalen ska återkomma med exakt regelbundenhet

Om så inte sker, fungerar inte svetsen tillfredsställande

Tillverkaren bestämmer själv toleranserna

Omedelbar larmsignal till produktionsledningen

Automatiskt produktionsstopp om tillverkaren så önskar

 

sealwax3 vinklad 960 x 350