SealWacs produkt består av sensorer för övervakning av svetsprocessen i produktionslinjer för tillverkning av plastpåsar.

Genom löpande kontroll kan produktionen stoppas omedelbart om fel uppstår.

Den snabba informationen om undermåliga svetsar ger tillverkaren avsevärt bättre förutsättningar att minska kassationskostnaderna.