SealWacs Sensor = Detektorer för montering i varje ytterkant omedelbart efter svetsstationen

Interface för hopkoppling med produktionsövervakningssystem

Stark produktgaranti

Enkelt och billigt reklamationssystem

Ingen service och inga reparationer kommer att förekomma

Felaktiga detektorer byts ut

 

Påse grå